SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

21.11.2019

Sağlık  Bakanlığı  Sağlık  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne  ait  02.10.2019  tarihli  ve 23642684 sayılı yazıda, 30.09.2019 tarihli ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Oluru ile "Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" nin yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Yönergenin "Ortak hükümler" başlıklı 42 nci maddesinin (7) nci bendi gereğince, "Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden  alınacak  beyan  formu  ile  spor  faaliyetlerine  katılım sağlanabilir."  Hükmü getirilmiştir.

Buna göre;

Spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak üzere "sporcu lisansı" alacak kişiler ile okul spor faaliyetlerine katılmak üzere "sporcu öğrenci lisansı" alacak kişilerin  "Sağlık Raporu"  alabilmesi  için  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığına  bağlı  birimlerden  sevk almaları gerekmektedir.

Söz konusu sevk işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, Gençlik ve Spor İl  ve  İlçe  Müdürlükleri  tarafından  Bakanlığımız  Spor  Bilgi  Sistemi  üzerinden  de yapılabilecektir.

Sporcu lisansı ve sporcu öğrenci lisansları için alınacak sağlık raporları, Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi ekranından elektronik olarak görüntülenecektir.
AŞAĞIDA Kİ LİNKE TIKLAYINIZ
sevk_islem_sureci.pdf